VISIE & WERKWIJZE

Procesbegeleiding

Een klacht verschijnt niet zomaar in je leven. Datgene waar je last van hebt vraagt je aandacht en nodigt je uit om ermee in verbinding te gaan. Vaak hebben we de neiging om ervan weg te lopen. Dit weglopen, onderdrukken, vermijden kost veel energie en zorgt voor innerlijke verdeeldheid. En de klacht blijft je roepen omdat iets in jou wil helen, heel wil zijn.
We gaan samen de zoektocht aan naar wat er in jou leeft. Alle therapievormen die ik aanbied ondersteunen je in jouw proces van bewustwording, transformatie en duurzame heling.

Om je een indruk te geven met wat voor klachten mensen naar mij toe komen vind je hieronder een paar voorbeelden:

-fysiek (b.v. spanningen, pijnen, maag-en darmklachten, allergieën)
-emotioneel (b.v. verdriet, boosheid, angst)
-mentaal (b.v. negatief zelfbeeld, belemmerende conditioneringen en overtuigingen)
-sociaal (b.v. afgescheidenheid, eenzaamheid, moeite met grenzen stellen)
-spiritueel (b.v. moeite met zingeving, levensbestemming, manifestatie en onderdeel zijn van een groter geheel)

Ik werk in het NU. Daarbij laat ik me leiden door mijn intuïtie, mijn innerlijk weten. Dat is mijn basis en uitgangspunt. Ervaringen uit de praktijk en verworven kennis uit opleidingen, bijscholingen, cursussen en workshops neem ik daarin mee. Dat pakt bij iedereen heel anders uit. We kijken samen keer op keer wat er is en hoe en of verder. Daarbij richten we ons altijd ook op de onderliggende oorzaak van je klacht(en).

De vier elementen

Wij zijn natuur. Ook dit gegeven nemen we mee. Ben jij van nature een water-, vuur-, aarde- of luchttype? Voel jij je lekker in je element? Of helpt een ander element jou voor een tijdje om weer in balans te komen? Dat onderzoeken we samen. Je krijgt daardoor meer bewustzijn en inzicht in je eigen denken, voelen en handelen zodat je waar nodig gezondere keuzes maakt in je leven.